ANDREY KRAUZOV / АНДРЕЙ КРАУЗОВ

Оператор, Россия, Москва

Tochka Bank

все работы

Мои работы, 2021

krauzov naishuller daddys film 16mm film commercial voskhod agency

Directed | Ilya Naishuller
Production | Daddy.s Films
Agency | Voskhod Agency
Starring Yury Kolokolnikov
_

Shot on film / Kodak 16mm