Danila Volkov

Режиссер, Россия, Москва

Imam of Bukhara

все работы

Documentary , 2020

Written and directed by Danila Volkov

Director of Photography - Yan Shevtsov
Second operator - Denis Gusak
Producer - German Artemov
Producer - Valery Tsygankov
Post-production producer - Valery Tsygankov
Composer - Elman Huseynov
Cameraman - Maxim Golov
**Key Grip** - Artyom Arkhipov
**Key Grip** - Azamat Sesenbayev
Focus-puller - Andrey Zhabolitsky
Aircraft Operator - Andrey Chernikov
Copter operator - Ilya Kuzmenko
FPV quadcopter operator - Artyom Chirukhin
Gaffer - Ilya Gorbunov
Editor - Andrei Alexandrov
Color Correction - Mikhail Denisov
Sound Designer - Nikita Garshin
Administrator - Egor Piganov
Backstage - Ivan Shapovalov

CG Supervisor - Enki Veles-Morozova

CG artists:

Andrey Pavlov
Roman Manchenko
Eugene Koiner
Vladimir Romanov
Timofey Leonov
Mikhail Shandra
Dmitry Verhoturov
Pavel Khaidarov
Andrey Shmatko
Andrey Jim
Alexander Turusov
Maksim Orlov
Joe Gaffney
Sergey Vasilev