Grandma Production

Россия, Москва

Belka Black

все работы

Commercial, 2018

Moscow car mercedes belka belka black

CLIENT: Belka Car
AGENCY: The Directors
PRODUCTION: Grandma Production
DIRECTOR - Sergey Ramz
DOP - Dmitriy Shebunin
GENERAL PRODUCER - Polina Nazaryeva
EXECUTIVE PRODUCER - Olga Sharova
LINE PRODUCER - Evgenya Mitasova
ASSISTANT PRODUCER - Alexey Kuliak
UNIT MANAGER - Viktor Ribintsev
CASTING DIRECTOR - Elena Kamochkina
BRIGADIER OF EXTRAS - Maxwell
LOCATION MANAGER - Denis Iordanov
1ST AD - Nikolay Ejevskiy
FOCUS PULLER - Andrey Pogrebnyak
ART DESIGNER - Maxim Rivaka
COSTUME DESIGNER - Emiliya Mikaelyan
MAKE UP - Masha Novikova
POST-PRODUCTION - Ira Kokunova
EDIT - Evgeny Chernyshov
CG - Sergey Filin
COMPOSER - Georgy Khimoroda
COLORIST - Evgeniy Gvozdev
SOUND - Stas Paushev