Mila Shamraeva

Оператор, Россия, Москва

Kotex_Ivleeva | 2019

все работы

МОИ РАБОТЫ , 2019

CLIENT - KOTEX
AGENCY&PROD - SPUTNIKI
PRODUCER - DMITRY KOZLOV
DIR - ROMAN DUNESHENKO
DOP - LUDMILA SHAMRAEVA
COLOUR - ALEX CHERNYAVSKY