Mila Shamraeva

Оператор, Россия, Москва

NAT & Samplekilla -OSTANSYA | 2021

все работы

WORKS

DIR - Zhenya Serzin
DOP - Mila Shamraeva
1st AC - Vasily Truskalov
Gaffer - Oleg Namakonov
Edit/CG - Nikita Levin