Bakehouse

Россия, Москва

Tretyakov gallery | Ненавсегда

все работы

Art, 2020

art-director - director: Artem Golenkov
dop: Konstantin Korobkin
photographer: Konstantin Sorokin

cast: Alexander Pokatovitch, Anna Sorokina, Alexandr Kalko

executive рroducer: Alya Lugovaya
line producer: Max Malakhov

1AC: Andrey Pogrebnyak
gaffer: Oleg Namakonov

stylist: Anna Bashtovaya
set designer: Karolina Volbin
mua: Asya Kharetdinova

edit: Nikolay Tokarev
color grading: Dmitry Litvinov
music: Georgy Khimoroda
clean-up: Sergey Krivorutchko

photo retouch: Paragon Retouch