Маша Жердина / Masha Zherdina

Оператор, Россия, Москва

T-fest - Zloy Mishka

все работы

MY WORKS , 2019

musicvideo shotonfilm

Director - Yan Bokhanovich
Director of Photography - Maria Zherdina
Producers - Richard Agada, Olga Agada, Marina Korableva
1st AD - Artem Vorokhov
Casting by George Aglitsky
Cast - Alexander Petrosyan, Tatyana Smirnova, Farouk Youssouf
1st AC - Sveta Sleptsova

2nd AC - George Kazakov-Pokrovsky
Technician - Konstantin Godyna
Gaffer - Mikhail Zherdin
Lighters - Dmitry Glagolev, Nikolay Vrakov, Pavel Sidorov, Vladimir Volkov, Nikita Glagolev
Steadicam - Viktor Strashnov
Technical director - Sasha Bunch
Special assistance - Lev Vasilenko
Art department - Irina Maslennikova, Aziz Karimov, Guy Malakyants, Yekaterina Tsymbal, Polina Pavlova
Style - Konstantin Koshkin, Aleksandr Larikov, Ksenia Yashar
MUA - Julia Yun, Tanya Petrenko
VFx by Roma Nekhoda
Color by Timofey Goloborodko
Clean up - Konstantin Evtukhov
Photographer - Anastasia Korolkova
Locations by LOCATIONHUNTERS

SHOT ON KODAK VISION3 500T 7219
Camera ARRI 416 PLUS
Ultra Prime lenses
Laboratory and scans - WFDiF (Poland, Warsaw)