Сергей Михеев

Оператор, Россия, Санкт-Петербург

Toxi$ – I GOT U

все работы

Мои работы, 2024

Directed by Ivan & Aleksandr Cherkasov @chechechechecheche @skai.mov

Creative Director — Ivan Cherkasov @chechechechecheche
DOP — Sergey Mikheev @foxprod
Moscow Cinematographers Team — Mark Tershukov @tershukov , Vadim Nezrim @nezrimvadim , Iluxa100 @iluxa100 , Alexander Ponomarev @saschapo

Producer — Sofia Ruidel @sofiaruidel
Executive Producer — Telman Manafov @manafov_telman
Line producer — SZN @pray4szn , Dmitry Ostashevsky @dk.ost
Administration — Nikita Malikov @nikitama11k
Bestboys — Vlad Nikitin @150.2 , Ivan Ukolov @toniyouall , Makar Beliakov @makaroiddd
Location scout — Sofia Chirkova @sonyaorsofa
Photographer — FLARE @llaflared

1st AC — Roman Kuznetsov @mastabazu
Focus-puller — Ignat Veselov @ignatveselov
Playback, logger — Danil Bespalov @shystryi
Gaffer — Bima Dojko @bimadojko
Lights — Ilya Novikov @novikov_lights &
Nikita Zubach @ns_vision

Stylist — Vlada Krukovskaya @vladakrukovskaua , Artemy Samoletov @artemysamoletov , Gleb Kostin @glebkostin
Stylist assistant — Daria Tsygankova
@ji._du
Muah — Liza Karsakova @fox_o_

Hideout Residence | hideout.art | @hideoutresidence

Edit — Aleksandr Cherkasov @skai.mov
Color — Andrey Garny @andrey_garny
Post Producer — Aleksandr Cherkasov @skai.mov , Tony Twin @22tonyyy
CG Artist — Dmitriy Yakukin @jzmavis , Anton Borzunov @exkyne , Semyon Ilchenko @shawtykout , Egor Ber @bergenn
CGI Artist — Maxim Si @maxim.si , Daniil Skizov @daynayxo
VFX — razeshooter @razeshooter
3D Modeling — Makar Beliakov @makaroiddd
Titles — Istrebitel Submarin @istrebitel_submarin
Sound Design — Fedor Talipov @xenezz

Cast
Mysterious girl — Gensyxa @gensyxa
Car driver — Gleb Kostin @glebkostin
Lobby boy — Artemy Samoletov @artemysamoletov

Production — Fontanka Visual @fontanka.visual