Mikhail Bodrukhin

Оператор, Россия, Москва

Start the game

все работы

commercial

Executive Producer - Guzev Andrey
Line Producer - Guzev Sergey
Production assistant - Vaseva Vasilisa @l_zhuravl

Director - Lasha Laliashvili @Lashalife
DP - Bodrukhin Mikhail @petya.black
1stAD - Muts Anastasia @stacy_muts
Production designer - Polina Kremneva @pola.kremneva

Gaffer - Leykin Yuriy @uriyleykin
Cam Mech - Tkachenko Nikolay @2ticket2dublin
Focus - Denis Suslov @suslovstyle
SteadyCam - Dmitriy Butenko @dibuten
Administration. - Kovalev Sergey
Props assistant - Taras Shakhmatenko @actorsergeykovalov
Style - Raspopova Lyubov @lyubov_raspopova
Make-up artist 1 - Nazarova Elena @elenabelaya
Make-up artist 2 - Goryushkin Vladimir @velnse
Sound Engineer - Shirokova Yuliya @dozyshir
Style assistant - Ira Trifonova @trifonovair
Make-Up Artist - Irina Volynskaya @glamyrinka
Casting director - Oksana
Editor - Kravchuk Anton @invis.visual
Clean up - Ulyana Burykina @nouinylia Kravchuk Anton @invis.visual
Music and Soun design - Aleksey Kantsyru
Color grading - Serafim Salnikov
CG - Aleksey Malyshev @t7.production Kravchuk Anton @invis.visual


Starring
Gamer - Andrey Gryzlov @andrey.gryzlov
Orc - Andrey Trushin @andrey.trushin

Fantastic Beasts manager - Margarita Teplyakova
@goldenhamsteragency
@ dear.dear.iris
@freilson
@smirko_o
@akaomy_cosplay
@petit__lola
@luna_cosplay_craft
@lama__yokohama
@iteio