Сергей Рамз | Sergey Ramz

Режиссер, Россия, Москва

SHORT FILM | 'Цугцванг'

все работы

SHORT FILMS, 2017

Directed by Sergey Ramz
Cinematography: Elena Shchurova
Producers: Sergey Ramz, Elena V. Panfilova, George Yarigin
Writer: Sergey Shapovalov
Art-director: Ekaterina Abrosova
Production designer: Anna Voronuk
Costume designer: Anna Filatova
Casting: Anna-Maria Udotova
Edit: Evgeniy Chernishev
Sound post-production & sound supervasingr: Stanislav Paushev
Sound production: Boris Karpov, Uliya Shirokova
Colorist: Oleg Sharabanov
VFX: Semen Assekritov, Alexey Uskov
1st AD: Lena Senatorova
2nd AD: Lisa Ponomareva-Stepnaya
Music: Sergey Khmylov ('Colobus')
Make-up artist: Ekaterina Razina

Cast:

Sergey Shnyrev
Evgeniy Pronin
Irina Loseva
with Vsevolod Korshunov
and Sergey Yakunin